Hijyen Eğitimleri

Hijyen Eğitimleri

Megalab Mühendislik Ltd. Şti. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından Hijyen Eğitimleri düzenleme konusunda yetkilendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince en az 8 saat hijyen eğitimi verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsamaktadır:

a) Gıda üretimi ve ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerini.

İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının Hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda İş yeri sahipleri ve işletenlerinde bu eğitimi almaya mecburdur.

Büyük Sektör Tecrübesi

Mükemmel Altyapı Yeterliliği

Profesyonel Saha Ekibi

Danışmanlık ve Eğitim Desteği