İş Hijyeni Ölçümleri (İSG Ölçümleri)

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri

Herhangi bir faaliyetin meydana geldiği, işyeri niteliği taşıyan ve ortamda çalışanların bulunduğu ortamlarda İş Hijyeni diğer adı ile İş Sağlığı ve Güvenliği (ortam ölçümleri) ölçümlerinin yaptırılması 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Laboratuvarımız Aydın Merkez, Bursa Şube ve Tarsus Mersin ofisleri ile tüm ülke genelinde İSG ortam ölçümlerini başarıyla yürütmektedir.

Kanuna göre işverenlerin, çalışanlarının yaptığı işin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu belgelemek ya da alınması gereken Kişisel Koruyucu Önlemleri belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara Ortam Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri yaptırmalıdır.

 Ölçüm yaptırmak için iletişime geçiniz:

Merkez Cep: 0532 177 51 80

Bursa Şube Cep: 0535 462 83 66

Mersin Ofis Cep: 0532 648 29 45

 

Yapılan Ölçümler;

Toz Ölçümleri

 • Ortamda Toz
 • Ortamda Solunabilir Toz
 • Kişisel Ortam Toz
 • Kişisel Solunabilir Toz

Gürültü Ölçümü ve Haritalandırılması

 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Ortam Gürültü Haritasının Hazırlanması

Titreşim Ölçümleri

 • Zemin Titreşimi
 • El-Kol Titreşimi
 • Tüm Vücut Titreşimi

Termal Konfor Ölçümü

 • Kuru Sıcaklık Ölçümü
 • Yaş Sıcaklık Ölçümü
 • Hava Akım Hızı Ölçümü
 • Bağıl Nem (%RH) Ölçümü
 • Isı Baskınının (WBGT) Ölçümü

Havadaki Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) Konsantrasyon Tayini

Kimyasal Maruziyet Ölçümü

Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyon Tayini

İç ve Dış Aydınlatma Ölçümü

Büyük Sektör Tecrübesi

Mükemmel Altyapı Yeterliliği

Profesyonel Saha Ekibi

Danışmanlık ve Eğitim Desteği