Mimari Akustik Rapor Hazırlanması

MİMARİ AKUSTİK PROJE


MİMARİ AKUSTİK PROJE

Mimari akustik raporu her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin kişilerin huzur ve sükununa beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için tasarım ,yapım,kullanım bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik-resim-diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

Mimari akustik raporu 31 Mayıs 2017 Tarihli resmi gazetede yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gerği standartları belirlenen bir teknik dökümandır. 1 Haziran 2018 Tarihinden sonra yapı ruhsatlarına ek idarelere sunulması gereken dökümanlar arasında bulunmak zorundadır.

Düzenleme, binalardaki tesisat, duvar, döşeme, pencere gibi alanlardaki tüm malzemelerde "ses yalıtım” özelliğine hassasiyet gösterilmesini zorunlu kılıyor. Binalarda ses yalıtımının sağlanabilmesi için, bölgesel gürültü haritaları ve binanın bulunduğu çevre de dikkate alınacak, kullanılacak malzemeler ortamın işlevine uygun olarak belirlenecek. Yeni kriterlerle tasarım firmalarını, malzeme üreticilerini ve müteahhitleri yakından ilgilendiren yönetmelik, binaların gürültüye karşı yeterli koruma sağlayabilecek şekilde inşa edilmesini öngörüyor. Yönetmelikte yer alacak standartlar, yeni yapılacak binaların tamamında zorunlu tutulurken, mevcut yapılarda isteğe bağlı olacak.

Gürültüye karşı önlem bakımından yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olmayan projeler yapı ruhsatı alamayacak. Öte yandan, yeni yapılan ya da proje tadilatıyla kullanım amacı değiştirilen binalarda, öngörülen esaslara göre üretim yapılmadığı belirlenirse, eksiklikler giderilinceye kadar yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmeyecek.

Yapım aşaması ve gerekirse sonraki durumlarda ölçümlere dayalı akustik test ve raporlar bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanacak. İsteğe bağlı olarak, bina için akustik performans belgesi de düzenlenecektir. Buralarda akustik testler uluslararası ölçüm standartlarıyla uygulanacak. Akustik performans belgesini, sadece bina akustiği uzmanı düzenleyebilir.

Bu belge, bina içindeki yapı elemanlarının ses yalıtımı, mekan içi gürültü düzeyleri, yankının kaybolma süresi ve servis ekipmanları gürültü düzeyleri açılarından yapılan performans değerlendirmelerinin tamamını içerecektir.

Büyük Sektör Tecrübesi

Mükemmel Altyapı Yeterliliği

Profesyonel Saha Ekibi

Danışmanlık ve Eğitim Desteği