Emisyon - İmisyon Ölçümleri

Emisyon, İmisyon (Hava Kalitesi ) Ölçümleri ve Örneklemeleri

Çevre Kontrol Laboratuvarımızda, konusunda uzman kadromuzla "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin, jeotermallerin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

Bu mevzuatlar;

 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Yapılan Ölçümler;

Emisyon (Baca Gazı ) Ölçümleri

 • Yanma Gazları (O2 SO2, NO,NOX, NO2 ,CO, CO2)
 • Hız ve Debi Tayini Sıcaklık ve Nem Tayini
 • İslilik
 • Toz Örneklemesi ve Tayini
 • Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Örneklemesi
 • Ağır Metallerin Örneklemesi ve Tayini
 • Flor (HF) Örneklemesi ve Tayini
 • Klor (HCl) Örneklemesi ve Tayini
 • PAH Örneklemesi ve Tayini
 • Dioksin ve Furan Örneklemesi ve Tayini

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

 • Çöken Toz
 • Çöken Tozda Ağır Metal (Cd, Pb, Tl)
 • Partikül Madde (PM 10) Partikül Madde Kesrinde Ağır Metaller (As, Cd, Ni, Pb)
 • Pasif Örnekleme Metodu ile SO2 NO2 BTEX, NH3, VOC (C2-C28), H2S, O3, HF, HCI, Aldehitlerin Örneklenmesi

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

 • Toz Modellemesi
 • Gaz ve Buhar Kirleticilerin Modellemesi

Büyük Sektör Tecrübesi

Mükemmel Altyapı Yeterliliği

Profesyonel Saha Ekibi

Danışmanlık ve Eğitim Desteği