Çevresel Gürültü (Desibel) Ölçümleri

Akustik, Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Çevresel gürültü; ulaşım araçları, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden dış ortama yayılmakta ve insanları olumsuz yönde etkilemektedir.

Çevresel gürültü , desibel ölçümleri, işyerlerinin yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme aşamasında veya gürültü şikayetlerine istinaden yapılan ölçümlerdir.

Canlı müzik izin belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.11.2015 tarihinde güncellenen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre canlı müzik faaliyeti gösteren tüm Düğün Salonları, Kafe, Bar ve Gazino İşletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Çevresel gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ile alınabilecek bir belgedir.

Uzman kadromuz ile işletmede Çevresel Gürültü Ölçümleri gerçekleştirildikten sonra 10 gün içerisinde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu işletmeye sunulmaktadır.

Yapılan Ölçümler;

Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması

 • Akustik Gürültü Ölçümleri
 • Çevresel Gürültü Ölçümleri
 • ÇED Kapsamında Gürültü Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri

 • Zemin, Bina ve Madencilik Titreşim Ölçümleri

Hazırlanan Raporlar

 • Çevre İznine Tabi İşletmeler için Akustik Rapor
 • Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor
 • Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor
 • İşyeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor
 • Gürültü Haritalaması

Planlanan ve ÇED Kapsamında Değerlendirilen İşletme/Tesisler İçin Hazırlanan Raporlar

 • Planlanan İzne Tabi Tesisler için Akustik Rapor
 • Ulaşım Sektörü için Akustik Rapor
 • Toplu Konut Projeleri için Akustik Rapor

Büyük Sektör Tecrübesi

Mükemmel Altyapı Yeterliliği

Profesyonel Saha Ekibi

Danışmanlık ve Eğitim Desteği