Atık Su Analizleri

Atık Su Analizleri

Atık su analizi; Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizlerin yanı sıra arıtma verimlilik kontrolü amacıyla sıkça özel istek analizleri de yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen konularda tüm parametrelere bakılmaktadır.

Atık Su Analizleri

  • İzin, Lisans, İç İzleme ve Denetime Esas Teşkil Edecek Atıksular
  • Arıtma Giriş-Çıkış/Deşarj Suları
  • Proses Suları
  • Deponi Alanları Sızıntı Suları

Arıtma Tesisi Verimlilik-Performans Analizleri,

Karakterizasyon Analizleri,

Akarsu, Göl Suları Analizleri

Büyük Sektör Tecrübesi

Mükemmel Altyapı Yeterliliği

Profesyonel Saha Ekibi

Danışmanlık ve Eğitim Desteği