EN KISA SÜREDE EN DOĞRU ÇÖZÜM
Müzik Yayın İzni İçin Tek Adres
UZMAN KADRO KALİTELİ HİZMET
Periyodik Kontroller ve Ortam Ölçümleri
20 YILLIK TECRÜBE
DENEYİMLİ EKİP, GÜVENİLİRLİK, 7/24 ULAŞILABİLİRLİK
Previous slide
Next slide

Akustik Ölçümü, Modelleme Ve Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel gürültü, desibel ölçümleri, işyerlerinin yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme aşamasında veya gürültü şikayetlerine istinaden yapılan ölçümlerdir.

Müzik Yayın İzni Belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı), T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30.11.2022 tarihinde yayınlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ne göre canlı müzik faaliyeti gösteren tüm Düğün Salonları, Kafe, Bar ve Gazino İşletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Çevresel gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ile alınabilecek bir belgedir.

Emisyon, İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri ve Örneklemeleri

Çevre Kontrol Laboratuvarımızda, konusunda uzman kadromuzla “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin, jeotermallerin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

Bu mevzuatlar;

  • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
  • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
  • Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Atıksu Analizleri

Atık su analizi; Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizlerin yanı sıra arıtma verimlilik kontrolü amacıyla sıkça özel istek analizleri de yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen konularda tüm parametrelere bakılmaktadır.

Atık Su Analizleri

  • İzin, Lisans, İç İzleme ve Denetime Esas Teşkil Edecek Atık sular
  • Arıtma Giriş-Çıkış/Deşarj Suları
  • Proses Suları
  • Deponi Alanları Sızıntı Suları

Arıtma Tesisi Verimlilik-Performans Analizleri,

Karakterizasyon Analizleri,

Akarsu, Göl Suları Analizleri

İş Hijyeni Ölçümleri ve Patlamadan Korunma Dokümanı

Herhangi bir faaliyetin meydana geldiği, işyeri niteliği taşıyan ve ortamda çalışanların bulunduğu ortamlarda İş Hijyeni diğer adı ile İş Sağlığı ve Güvenliği (ortam ölçümleri) ölçümlerinin yaptırılması 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Laboratuvarımız Aydın Merkez, Bursa ve Tarsus Mersin ofisleri ile tüm ülke genelinde İSG ortam ölçümlerini başarıyla yürütmektedir.

Kanuna göre işverenlerin, çalışanlarının yaptığı işin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu belgelemek ya da alınması gereken Kişisel Koruyucu Önlemleri belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara Ortam Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri yaptırmalıdır.

Laboratuvarımızda “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28633)” kapsamında patlamadan korunma dökümanı hazırlamaktadır

Periyodik Kontroller

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 18.02.2022 Tarih ve 31754 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Su ve Gıda Analizleri

Laboratuvarımız Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisiyle kuru meyvelerde toksin analizleri yapmaktadır.

Laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Su Analizleri” gerçekleştirilmektedir.