Bizi takip edin

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

Çevresel Ölçüm Laboratuvarımız Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Ölçümler için iletişime geçiniz:

 

Merkez Cep: 0532 177 51 80

Bursa Şube Cep: 0535 462 83 66


İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

Herhangi bir faaliyetin meydana geldiği, işyeri niteliği taşıyan ve ortamda çalışanların bulunduğu ortamlarda İş Hijyeni diğer adı ile İş Sağlığı ve Güvenliği (ortam ölçümleri) ölçümlerinin yaptırılması 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Laboratuvarımız Aydın Merkez, Bursa Şube ve Tarsus Mersin ofisleri ile tüm ülke genelinde İSG ortam ölçümlerini başarıyla yürütmektedir.

Kanuna göre işverenlerin, çalışanlarının yaptığı işin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu belgelemek ya da alınması gereken Kişisel Koruyucu Önlemleri belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara Ortam Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri yaptırmalıdır.

 Ölçüm yaptırmak için iletişime geçiniz:

Merkez Cep: 0532 177 51 80

Bursa Şube Cep: 0535 462 83 66

Mersin Ofis Cep: 0532 648 29 45

PERİYODİK KONTROLLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Ölçüm yaptırmak için iletişime geçiniz

Merkez Cep: 0532 177 51 80

Bursa Şube Cep: 0535 462 83 66

Mersin Ofis Cep: 0532 648 29 45

Laboratuvarımızda yapılan kontroller;

GIDA ANALİZLERİ

Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen analizler yapılmaktadır.

  • Kurutulmuş Meyvelerde ve Yağlı-Kuru Meyvelerde Aflatoksin Analizi
  • Kuru Meyvelerde Okratoksin A Analizi
  • Kuru İncirde Hidrojen Peroksit Tayini
  • Kuru Meyvelerde Kükürtdioksit Tayini