İSG (İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) ANALİZLERİ

İSG (İŞÇİ SAĞLILIĞI VE GÜVENLİĞİ) ANALİZLERİ

    

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği yapılan düzenlemeler ile birlikte birtakım analizlerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Çalışma yerlerinde mevcut, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin tehlikeleri ve çalışma ortam koşullarının risklerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçümler uluslar arası standartlarda akredite edilmiş laboratuvarımızda deneyimli ve uzman kadromuz tarafından yapılacaktır.

 

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 

·         Dozimetrik Gürültü Ölçümü

·         Dozimetrik Toz Ölçümü

·         Kişisel titreşim (el-kol, bütün vücut) ölçümleri

 

Termal Konfor Ölçümleri

 

·         Kuru Sıcaklık Ölçümü

·         Yaş Sıcaklık Ölçümü

·         Hava Akım Hızı Ölçümü

·         Bağıl Nem (%RH) Ölçümü.

 

Gürültü Titreşim Ölçümleri

 

·         İç Ortam Gürültü Ölçümleri

·         İç Ortam Gürültü Haritalarının Çıkarılması

·         Mekanik Titreşim Ölçümleri

 

Aydınlatma Ölçümleri

 

·         İç ve Dış Ortam Aydınlatma Seviyeleri

·         Tesis Aydınlatma Haritalarının Çıkarılması

 

Toz Ölçümleri

 

·         İç Ortamda Toz Ölçümleri Ve Haritalandırma

 

Kimyasal Madde Ve Gaz-Buhar Ölçümleri