EMİSYON, İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

EMİSYON

Emisyon Ölçüm Laboratuvarımız; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Çevre Kontrol  Laboratuvarımızda,  konusunda uzman kadromuzla "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.
Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin, jeotermallerin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması,hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır. Bu mevzuatlar;

ü  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

ü  Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

ü  Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

ü  Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Emisyon kapsamında yapılan ölçümler                  

ü  Yanma Gazları (SO2, NOX, CO)

ü  Toz

ü  Ağır metaller

ü  Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC)

ü  Flor

ü  Klor

İMİSYON

İmisyon Ölçüm Laboratuvarımız ;Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan "Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye (SO2, PM10, NOx,..) dair, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiştir. Bu yönetmelikte nihai olarak AB ülkelerindeki hava kalitesi değerlerine ulaşılması hedeflenmiştir.Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği göre yapılan ölçüm parametreleri;

·         Çöken Toz

·         Çöken Tozda Ağır Metal (Cd, Pb, Tl)

·         Partikül Madde (PM 10 ve PM 2,5)

·         Partikül Madde Kesrinde Ağır Metaller (As, Cd, Ni, Pb)

·         Pasif Örnekleme Metodu ile SO2 NO2 BTEX, NH3, VOC (C2-C28), H2S, O3, HF, HCI, Aldehitlerin Örneklenmesi

·         PAH Örneklemesi ve Tayini