ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM LABORATUVARI

Çevresel Gürültü Ölçüm Laboratuvarımız Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Canlı müzik izin belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.11.2015 tarihinde güncellenen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre canlı müzik faaliyeti gösteren tüm Düğün Salonları, Kafe, Bar ve Gazino İşletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Çevresel gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ile alınabilecek bir belgedir. Uzman kadromuz ile işletmede Çevresel Gürültü Ölçümleri gerçekleştirildikten sonra 10 gün içerisinde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu işletmeye sunulmaktadır.