ANALİZ EĞİTİMİ

Gıda Kontrol Analizleri Eğitimi / Su- Atık Su Analizleri Eğitimi

1 veya daha fazla parametre için kişiye veya gruba özel analiz eğitimi verilmektedir. Eğitimlerimiz talebiniz doğrultusunda kendi laboratuvarımızda yada yerinizde düzenlenmektedir.