Bizi takip edin

İş İlanı

06/05/2019

Megalab Mühendislik Bursa Şubemizde görev alacak Emisyon-İmisyon ölçüm Sertifikasına sahip ,aktif araç kullanabilen, seyahat engeli bulunmayan bay arkadaşlar alınacaktır. 2 kişi alınacak olup, info@megalab.com.tr adresine cv göndermeleri yeterli olacaktır.

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

23/02/2019

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kapsamında yayınlanan iş kolları için belge almak zorunludur. Bu belgeye sahip olmayan personel çalıştırılamaz, çalıştıran işyerine her bir personel için 500 TL idari para cezası kesilmektedir.

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

Çevresel Ölçüm Laboratuvarımız Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.


İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

Herhangi bir faaliyetin meydana geldiği, işyeri niteliği taşıyan ve ortamda çalışanların bulunduğu ortamlarda İş Hijyeni diğer adı ile İş Sağlığı ve Güvenliği ölçümlerinin yaptırılması 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Laboratuvarımız Aydın Merkez, Bursa Şube ve Tarsus Mersin ofisleri ile tüm ülke genelinde İSG ölçümlerini başarıyla yürütmektedir.

Kanuna göre işverenlerin, çalışanlarının yaptığı işin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu belgelemek ya da alınması gereken Kişisel Koruyucu Önlemleri belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara Ortam Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri yaptırmalıdır.

PERİYODİK KONTROLLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır. Laboratuvarımızda yapılan kontroller;

GIDA ANALİZLERİ

Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen analizler yapılmaktadır.

  • Kurutulmuş Meyvelerde ve Yağlı-Kuru Meyvelerde Aflatoksin Analizi
  • Kuru Meyvelerde Okratoksin A Analizi
  • Kuru İncirde Hidrojen Peroksit Tayini
  • Kuru Meyvelerde Kükürtdioksit Tayini